• POREZ NA NEKRETNINE

POREZ NA NEKRETNINE

17.07.2017. - 21:31 Grad Rab - Za građane | Objavio: Admin | pregledano 867 puta

  • Google+

      REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              GRAD RAB

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

KLASA: 410-07/17-01/01
URBROJ:2169-01-04/1-17-1
Rab, 30. lipnja 2017. godine

 

VLASNICIMA NEKRETNINA - SVIMA

 

POREZ NA NEKRETNINE
OBAVIJEST I  POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

 

Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Grada Raba da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

 

PREDMET OPOREZIVANJA SU  NEKRETNINE  (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta  odnosno svi  prateći objekti koji su povezani sa stambenim  ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).

   

Temeljem Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK  JE  VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.

 

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti  nesamostalni posjednik, odnosno  korisnik nekretnine.  Ako je  vlasnik  poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika - korisnika nekretnine  primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima  vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.  Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. 

 

Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. god.

 

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje  odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti  ovjereni  žigom pravne osobe.

 

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca  ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok dostave podataka.

 

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Raba za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. Obrasce možete preuzeti na dnu ove obavijesti.

 

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice  lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i  pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini  utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolaže, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.

 

Popunjene obrasce građani i pravne osobe mogu osobno predati u Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab,  poslati putem pošte na navedenu adresu  ili dostaviti skenirane e-mailom  (radi potpisa vlasnika)  na jednu od e-mail adresa navedenih u ovom pozivu.

 

Ako je  vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika  potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze  za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine ili Izjavu korisnika nekretnine. Ukoliko se dio nekretnine koristi za iznajmljivanje potrebno je dostaviti kopiju Rješenja o iznajmljivanju.  

 

NAPOMENE

U slučaju  nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca/obrazaca  slobodno se obratite  u GRAD RAB službenicama:

  1. JASNA TOMULIĆ, telefon 051 / 777 462, e-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
  2. ELADA MATAHLIJA VIDAS,  telefon 051 / 777 463, e-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Izjava korisnika nekretninePreuzmi
Neizgrađeno građevinsko zemljište - obrazac PNEPreuzmi
Poslovni prostor - obrazac PNEPreuzmi
Stambeni prostor - obrazac PNEPreuzmi