Grad Rab - Razno

Prijava vikendice

Podaci se daju u svrhu razreza poreza na kuće za odmor.

25.03.2021. - 12:22

Grad Rab - Vijest

Svjetski dan voda ove godine pod motom “CIJENITE VODU”

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka što je predloženo na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine i od tada diljem svijeta se na ovaj dan progovara o temama vezanim uz vode. Taj dan ukazuje na…

23.03.2021. - 20:16

Grad Rab - Vijest

GRADOVI MALI LOŠINJ I RAB DALI PODRŠKU NOVOJ LINIJI VELI LOŠINJ - RAB

Gradovi Mali Lošinj i Rab iskazali su podršku Primorsko-goranskoj županiji za projekt uspostave županijske linije u obalnom putničkom prometu na relaciji Veli Lošinj – Rab – Veli Lošinj, što podrazumijeva spremnost da gradovi podmire 50% financijskih…

22.01.2021. - 14:02

Grad Rab - Natječaji 2021

Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2021. godini

Dana 8. prosinca 2020. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2021. godinu sa Planom…

21.01.2021. - 17:53