Postupci jednstavne nabave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Odabir izvođača radova na Crkvi Sv. Katarine)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin



Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Izgradnja kolnika na nerazvrstanoj cesti)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja kolnika na nerazvrstanoj cesti pekara -Plaj
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Izgradnja kolnika i nogostupa)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja kolnika i nogostupa na nerazvrstanoj cesti iza policijske postaje
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Popravak ograde igrališta u Mundanijama)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin



Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Šetalište fra.Odorika Badurine)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja JR na području Šetališta fra.Odorika Badurine
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Uređenje partera parkirališta groblja u Barbatu

24.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin



Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Nabavka građevinskog materijala (pijesak) za 2015.godinu

24.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin



Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Izgradnja biciklističke staze na Frkanju

24.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin



Preuzimanje/Download: Dokumentacija |