Postupci jednstavne nabave

Dobava i ugradnja ferala

24.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija |

Zamjena postojećeg AB nadvoja gradskih vratiju na gradskim bedemima

24.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija |

IZMJENA JAVNOG POZIVA

08.09.2015. Grad Rab - Javni poziv | Objavio: Admin


za kandidiranje manifestacija koje bi se financirale iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine, broj 148/14)
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

27.08.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave: Predmet nabave je električna energija za potrebe Grada Raba za razdoblje od jedne (1) godine, počevši od dana sklapanja ugovora.
Preuzimanje/Download: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BROJ 09/2015 | TROŠKOVNIK |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (udžbenici)

16.07.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Novi komplet udžbenika i novi radni udžbenici za učenike od I. do VIII. Razreda Osnovne škole „Ivana Rabljanina“ Rab.
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (pijesak)

17.06.2015. | Objavio: Admin


Nabavka građevinskog materijala (pijesak) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (rad stroja)

17.06.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izvođenje građevinskih iskopa (rad stroja) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (cement)

17.06.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Nabavka građevinskog materijala (cement) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |