Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uređenja plaže Dumići na otoku Rabu

30.04.2020. - 8:05 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 767 puta

 • Google+

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/20-01/5
URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3
Rijeka, 30. travnja 2020.

 

 

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/19-08/26, URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 20. travnja 2020. godine objavljuje početak 

 

JAVNE RASPRAVE
o Studiji o utjecaju na okoliš uređenja plaže Dumići na otoku Rabu

 

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uređenja plaže Dumići na otoku Rabu (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 7. svibnja 2020. i trajat će do 5. lipnja 2020. godine.

 

 1. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u:
  ​Gradu Rabu, u uredu broj 11, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, radnim danom od 12.00 do 14.00 sati.
 2. Studija i ne–tehnički sažetak Studije će s danom početka javne rasprave biti objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/puo-4014/4014
 3. Javno izlaganje o Studiji održat će se:
  u utorak, 2. lipnja 2020. u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab, s početkom u 13.00 sati.

Javno izlaganje će se organizirati u skladu s uvjetima propisanim odlukama koje, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 • Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti  dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:
 • upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti dostupne na mjestima javnog   uvida,
 • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, s naznakom „Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uređenja plaže Dumići na otoku Rabu“.

 

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: [email protected].

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.   

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.