Sjednice i objave Gradskog vijeća

Materijal i poziv za drugi dio XX. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

11.04.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za XX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

01.04.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za drugi dio XIX. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

03.03.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


19. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

03.03.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za XIX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

20.02.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


18. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

10.12.2019. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal za XVIII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba - drugi dio

26.11.2019. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin