Sjednice i objave Gradskog vijeća

Materijal i poziv za XXIV. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

11.11.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


23. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

20.10.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za XXIII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

07.10.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


22. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

15.08.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za XXII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

01.08.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


21. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

29.05.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal i poziv za XXI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

20.05.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


20. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

15.04.2020. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin