Select Page

radna tijela

Komisija za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja.

Komisiju za statutarno – pravna pitanja čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik Komisije za statuarno-pravna pitanja je Zvonko Puljar Matić.

Predsjednik i članovi komisije biraju se iz redova vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.
Komisija za statutarno pravna pitanja razmatra pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstvo Grada Raba te sudjeluje u izradi Statuta i poslovnika, utvrđuje prijedlog Statuta, poslovnika i statutarne odluke, daje mišljenja gleda primjene statutarnih i poslovničkim odredba te obavlja i druge poslove određene Statutom, poslovnikom i odlukama Vijeća.

Dokumenti:

0