Grad Rab - Obavijest

Rješnje o određivanju biračkog mjesta

Na području GRADA RABA određuje se slijedeće biračko mjesto: BIRAČKO MJESTO BR. 1 RAB U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA RABA, RAB, TRG MUNICIPIUM ARBE 2 na kojemu na razini Primorsko-goranske županije birači nacionalnih manjina s prebivalištem u Gradu…

20.05.2015. - 14:36

Grad Rab - Natječaji 2015

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 11/10) te Zaključka Gradonačelnika…

26.05.2015. - 22:39

Grad Rab - Natječaji 2015

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje pročelnika /pročelnica Upravnih odjela Grada Raba

05.05.2015. - 19:01

Grad Rab - Obavijest

Objava biračima

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 31. svibnja 2015. godine...

05.05.2015. - 15:57