Select Page

Projekti

Projekti u tijeku

U ovoj sekciji možete pronaći sve o aktualnim projektima kao i dokumentaciju koja prati izvršavanje tih projekata. Realizacijom ovih projekata odgovorilo se na brojna pitanja vezana uz aktualnosti na području otoka Raba a sve sa ciljem poboljšanja života naših otočana i uspostavljanja sustava održivog razvoja za buduće generacije.

Dogradnja OŠ Ivana Rabljanina

0