Select Page

Projekti

Ostvareni projekti aktualne gradske uprave

U ovoj sekciji možete pronaći sve o realiziranim projektima aktualne vlasti kao i dokumentaciju koja prati izvršavanje tih projekata. Realizacijom ovih projekata odgovorilo se na brojna pitanja vezana uz aktualnosti kao što su prometna povezanost otoka Raba, zaštita okoliša kao i gospodarenje otpadom na području otoka Raba a sve sa ciljem poboljšanja života naših otočana i uspustavljanja sustava održivog razvoja za buduće generacije.
Radna zona Mišnjak
Reciklažno dvorište Sorinj
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj
Dom za starije i nemoćne osobe Rab
Postavljanje umjetne trave na nogometno igralište "Blato"
Igralište za male sportove Palit

0