Select Page

javne ustanove

Pučko otvoreno učilište Rab

Pučko otvoreno učilište Rab

Ravnateljica: Katarina Ribarić

Pučko otvoreno učilište Rab ustanova je za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. Osnovano je 1974. godine kao Radničko sveučilište. Tijekom vremena mijenjalo je svoje ustrojbene oblike zadržavajući pritom svoje osnovne djelatnosti, a od 2002. godine djeluje pod današnjim nazivom. Osnivač i vlasnik Učilišta je Grad Rab.

Djelatnost učilišta obuhvaća:

   • osnovnoškolsko obrazovanje odraslih, osnovno umjetničko obrazovanje, sukladno
    Zakonu o osnovnom školstvu;
   • srednjoškolsko obrazovanje odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja)
    sukladno Zakonu o srednjem školstvu;
   • informacijska djelatnost;
   • ostvarivanje i promicanje multikulture nacionalnih i interkulturnih vrijednosti;
   • organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih
    programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama;
   • galerijsko-izložbena;
   • muzejska;
   • organiziranje i promicanje svih oblika kulturno umjetničkog stvaralaštva;
   • prikazivanje filmova i iznajmljivanje video-filmova;
   • informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih;
   • poduka stranih jezika;
   • organiziranje tečajeva za turističke vodiče, voditelje i pratitelje;
   • organiziranje tečajeva učenja i sviranja glazbenih instrumenata;
   • tečajevi stjecanja posebnih znanja i vještina;
   • javno informiranje i nakladnička te novinsko-nakladnička djelatnost;
   • prodaja knjiga, audio i video materijala te drugih nastavnih pomagala u svezi s
    izvršenjem registrirane djelatnosti;
   • usluge obrade podataka
   • kupnja i prodaja roba

Dokumenti:

0