Select Page

za građane

Otvoreni podaci

U srpnju 2019. godine na snagu je stupina nova Direktiva EU 2019/1024 o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, koja naglašava usmjerenost tijela na pripremu podataka za “otvaranje” radi poticanja ponovne uporabe i ublažavanja prepreka.

Novine se odnose na definiranje visokovrijednih skupova podataka i njihovu lakšu dostupnost zbog njihova društvenog i gospodarskog potencijala, na pružanje pristupa dinamičkim podacima u stvarnom vremenu s pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava, kao i omogućavanje otvorenog stavljanja na raspolaganje istraživačkih podataka financiranim javnim sredstvima.

Poseban naglasak je stavljen na visokovrijedne skupove podataka, odnosno dokumenata čija je ponovna uporaba povezana sa važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo, osobito zbog njihove prikladnosti za stvaranje širog spektra informacijskih proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću, otvaranja novih radnih mjesta, te zbog brojnih mogućih korisnika usluga s dodanom vrijednošću i aplikacija koje se temelje na tim skupovima podataka.

S ciljem potpunog ispunjavanja ovakvih obaveza, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Grad Rab dužne su na svojim mrežnim stranicama objaviti u strojno čitljivom i otvorenom obliku sve registre i baze podataka koje vode, a za čije objavljivanje ne postoje zakonska ograničenja.

Također, na svojim mrežnim stranicama objavljuju se i popisi baza i registara iz njihove nadležnosti poznatu kao Asset lista. Asset lista osnovni je preduvjet za transparentnost i informiranje korisnika o bazama podataka i registrima koji se vode u okviru djelokruga tijela javne vlasti, kao i načinu i opsegu pristupa tim podacima.

Prilozi:

0