Select Page

javna nabava

Postupci jednostavne nabave

2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava radova na uređenju Kneževa dvora

2023

Izjava o nepostojanju sukoba interesa
  • Izjava
Nabava podopolagačkih radova u Velikoj vijećnici Grada Raba
Sanacija partera šetališta fra. O.Badurine u Gradu Rabu - 3.dionica (1.dio)
Sanacija spomen groblja Kampor – izrada spomen pločica, uređenje ulaznih vrata i uređenje ploče s popisom imena stradalnika
PROŠIRENJE I OPREMANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023. GODINI
Nabavka građevinskog materijala cement za 2023.g.
Nabavka građevinskog materijala pijesak za 2023.g.

2022

Popravak spomen pločica na Groblju koncentracijskog logora Kampor
Sanacija oštećenja lukobrana prema otočiću Školjić na pomorskom dobru Grada Raba u naselju Banjol u Gradu Rabu

2021

Poziv za dostavu ponuda - usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Predmet nabave je pružanje usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj liniji na relaciji Barbat – Rab – Barbat. Pružanje predmetne usluge i sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi predviđa se na rok od 4 godine.

Poziv za dostavu pnuda (azbest)
Poziv za dostavu pnuda (proširenje)
Poziv za dostavu ponuda (pijesak, cement)

2020

Brodska linija Rab - Barbat
Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)
Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2020.godini

ARHIVA

2019

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016)
Sukob interesa - 2019.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, na internetskim stranicama Grada Raba objavljuje se obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Grad Rab, kao naručitelj, u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

2018

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

2017

Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave od 12.06. do 31.10.2017.
Registar ugovora javne nabave 01.06. - 31.10.2017.
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave do 12.06.2017. godine
Registar ugovora u 2017. (01.01. - 31.05.2017.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
Sukob interesa - 2017. g.

Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu je interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovoratelja)

 

– Kvarner d.o.o.

0