javna nabava

Postupci jednostavne nabave

2023

Nabava podopolagačkih radova u Velikoj vijećnici Grada Raba
Sanacija partera šetališta fra. O.Badurine u Gradu Rabu - 3.dionica (1.dio)
Sanacija spomen groblja Kampor – izrada spomen pločica, uređenje ulaznih vrata i uređenje ploče s popisom imena stradalnika
PROŠIRENJE I OPREMANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023. GODINI
Nabavka građevinskog materijala cement za 2023.g.
Nabavka građevinskog materijala pijesak za 2023.g.

2022

Popravak spomen pločica na Groblju koncentracijskog logora Kampor
Sanacija oštećenja lukobrana prema otočiću Školjić na pomorskom dobru Grada Raba u naselju Banjol u Gradu Rabu

2021

Poziv za dostavu ponuda - usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Predmet nabave je pružanje usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj liniji na relaciji Barbat – Rab – Barbat. Pružanje predmetne usluge i sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi predviđa se na rok od 4 godine.

Poziv za dostavu pnuda (azbest)
Poziv za dostavu pnuda (proširenje)
Poziv za dostavu ponuda (pijesak, cement)

2020

Brodska linija Rab - Barbat
Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)
Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2020.godini

0