javna nabava

Postupci jednostavne nabave

2022

Popravak spomen pločica na Groblju koncentracijskog logora Kampor
Sanacija oštećenja lukobrana prema otočiću Školjić na pomorskom dobru Grada Raba u naselju Banjol u Gradu Rabu

2021

Poziv za dostavu ponuda - usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Predmet nabave je pružanje usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj liniji na relaciji Barbat – Rab – Barbat. Pružanje predmetne usluge i sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi predviđa se na rok od 4 godine.

Poziv za dostavu pnuda (azbest)
Poziv za dostavu pnuda (proširenje)
Poziv za dostavu ponuda (pijesak, cement)

2020

Brodska linija Rab - Barbat
Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)
Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2020.godini

0