Select Page

mjesni odbori

Predsjednici vijeća

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA, mandat 2022-2026

 

VIJEĆE MO BANJOL
PREDSJEDNIK MARINKO RIBARIĆ

 

VIJEĆE MO BARBAT
PREDSJEDNIK ANDREJAS PERAN

 

VIJEĆE MO GORNJA SUPETARSKA DRAGA
PREDSJEDNICA MARTINA KORDIĆ

 

VIJEĆE MO DONJA SUPETARSKA DRAGA
PREDSJEDNIK ROBERT DUMIĆ

 

VIJEĆE MO KAMPOR
PREDSJEDNIK ZDENKO PERIĆ

 

VIJEĆE MO MUNDANIJE
PREDSJEDNIK ZDENKO KRSTAŠ

 

VIJEĆE MO PALIT
PREDSJEDNIK JOSIP JAVORAN

 

VIJEĆE MO RAB
PREDSJEDNIK ŠIMUN TOMULIĆ

 

 

Odredbe o mjesnoj samoupravi na području Grada Raba sadržane su u člancima 68. do 83. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15).

„Na području Grada Raba osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.“ (članak 68. stavak 1. Statuta Grada Raba)

 “Mjesni odbori na području Grada Raba su:

    „Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.“ (članak 73. Statuta Grada Raba)

    „Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.“ (članak 74. stavak 1. Statuta Grada Raba)

    „Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.“ (članak 75. Statuta Grada Raba)

    „Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.“ (članak 83. stavak 1. Statuta Grada Raba)

    0