Select Page

mjesni odbori

Mjesni odbor Banjol

Mjesni odbor Banjol

U Vijeće Mjesnog odbora Banjol izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

  • Boris Bačić, dr.med., Banjol, Banjol 633,
  • Marinko Ribarić, Banjol, Banjol 42,
  • Vjekoslav Bravarić Ćilo, Banjol, Banjol 440,
  • Ivica Maškarin, Banjol, Banjol 315A,
  • Marijo Batarelo, Banjol, Banjol 796.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

  • Danijel Krstinić, Banjol, Banjol 236,
  • Darijo Žic, Banjol, Banjol 410.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Banjol je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marinko Ribarić.

Mjesni odbor Banjol osnovan je za naselje Banjol na otoku Rabu koji administrativno prirada Gradu Rabu.

Nalazi se na jugozapadnoj strani otoka, nasuprot otoku Dolinu, od kojega ga dijeli Barbatski kanal.

Opći podaci:

   • Zemljopisne koordinate: 44°45′00″N 14°46′59″E
   • Popis stanovnika (2021.): 1706 stanovnika

Dokumenti:

 

0