Select Page

UPRAVA

Gradonačelnik

Sukladno članku 34. Statuta Grada Raba, gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada čiji mandat kao gradonačelnika traje četiri godine.

Sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnik se bira na redovitim izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba svake četvrte godine, istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradonačelnik Grada Raba: Nikola Grgurić, dipl.oec.
E-mail: [email protected]

Gradonačelnik obavlja djelatnosti izvršne vlasti kao i djelatnosti samoupravnog djelokruga Grada Raba koje su propisane Statutom Grada Raba.

Također, gradonačelnik usmjerava djelovanje tijela gradske uprave u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada i nadzire njihov rad.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Termin kod gradonačelnika moguće je dogovoriti pozivom na broj 777 480 (tajnica gradonačelnika).

Prilozi:

0