javne ustanove

Gradska knjižnica Rab

Gradska knjižnica Rab

Ravnateljica: Lidija Domijan Šipovac, dipl. knjižničar

Počeci čitaoničke, odnosno knjižnične djelatnosti na otoku Rabu datiraju od kraja 19. stoljeća, točnije od 1884. kada se osniva Narodna čitaonica, prva kulturna ustanova namijenjena širem krugu stanovništva. Okupila je 42 člana, s istaknutim narodnjačkim prvakom Josipom Dominisom, gradonačelnikom Raba, na čelu. Nažalost, nema mnogo sačuvanih podataka o djelovanju Čitaonice koja je očito imala prekida u radu i u različitim se razdobljima javljala pod drukčijim imenima. Fra Vladislav Brusić, franjevac koji je živio u samostanu Sv. Bernandina u Kamporu, u svojoj knjizi „Otok Rab“ , prvomu većem popularnom štivu o otoku Rabu, 1926. spominje postojanje Hrvatske čitaonice koja tada više ne djeluje.

Knjižnica se 7. veljače 2003. seli u prostor Banove vile, jedne od najljepših rapskih građevina. Radi se o zgradi koju je tridesetih godina 20. stoljeća izgradio ban Ivan Perović. Nedostatak je te lokacije, osim nezadovoljavajuće kvadrature, što se u zgradu ulazi preko desetak stuba, čime je i dalje invalidima i teže pokretnim osobama onemogućen pristup u Knjižnicu.

U skladu s odredbama Zakona o knjižnicama Odlukom Gradskog vijeća Grada Raba od 21. prosinca 2005. godine Knjižnica je izdvojena iz sastava Pučkog otvorenog učilišta i osnovana kao samostalna ustanova Gradska knjižnica Rab koja i dalje djeluje u zgradi Banove vile, ali u znatno izmijenjenim prostornim uvjetima.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

   • nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
   • stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
   • postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe
   • izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija
   • sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
   • omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema
    njihovim potrebama i zahtjevima
   • osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija
   • poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora
   • čitaoničku djelatnost
   • vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
   • prikupljanje statističkih podataka o svome poslovanju i unošenje u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu sukladno standardima iz članka 12. stavka 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019.
   • organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti
   • organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice
   • izdavačku djelatnost
   • digitalizaciju knjižnične građe
   • prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice
   • suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti

Dokumenti:

0