Select Page

za građane

Zdravstvena i socijalna skrb

Gradsko vijeće grada Raba donijelo je 2005. godine Odluku o pokretanju projekta Zdravi grad i učlanjenju u Hrvatsku mrežu zdravih gradova (HMZG), a 2006. godine grad Rab i službeno postaje članom Mreže.

I prije svog učlanjenja u HMZG, Rab je programima javnih potreba grada već više godina sudjelovao u planiranju i provodili su se različiti projekti i aktivnosti unaprjeđenja i zaštite zdravlja stanovništva, održivog razvoja na otoku i zaštite okoliša, a sve radi poboljšanja i podizanja kvalitete življenja građana.

Za programsku i financijsku realizaciju projekta Zdravi grad uglavnom je bio nadležan grad Rab, ali i ustanove, udruge i društva koja djeluju na otoku. Među programskim aktivnostima su:

   • sudjelovanje u izradi programa održivog razvoja na otoku Rabu;
   • višegodišnji Program prevencije ovisnosti ESPEIS (nakon Raba, program su prihvatili i Grad Opatija, te Općina Viškovo);
   • Psihološko savjetovalište za djecu, mladež i obitelj pri GDCK Rab;
   • sufinanciranje zdravstvene zaštite školske djece i žena iznad standarda HZZO-a;
   • različiti programi zaštite okoliša i ekologije (ustanove i udruge – plave zastave na plažama, Zelena zastava za status međunarodne Eko škole, eko radionice GDCK-a, radionice u udruzi za kvalitetu življenja “Komin”).

Od početka trajanja projekta doneseni su i dijelom provedeni programi javnih potreba Grada Raba u sportu i u kulturi. Izgrađen je novi dječji vrtić i polivalentna školska sportska dvorana. U sklopu zgrade Doma zdravlja uređen je prostor za dijalizu, zbog čega pacijenti ne moraju više odlaziti u Rijeku. U tijeku je rad na pripremi dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, a priprema se i dokumentacija za izgradnju radne zone, koja bi osigurala nova radna mjesta za stanovnike Raba.

Kao preduvjet za dobro gospodarenje prostorom, u izradi su urbanistički planovi za cijelo područje grada Raba i okolnih naselja. Tijekom posljednjih godina u suradnji s Udrugom invalida Primorsko-goranske županije provedeno je nekoliko zahvata kako bi se u javnim ustanovama i institucijama uklonile arhitektonske barijere za osobe s invaliditetom.

Financiraju se programi rada u predškolskom odgoju te u osnovnoj i srednjoj školi, kao i rad Osnovne glazbene škole Rab. Pomaže se djelovanje Gradskog društva Crvenog križa od dobrovoljnog darivanja krvi do natjecanja u prvoj pomoći i rada s mladima. Grad unapređuje edukacijsku strukturu svojih stanovnika pomažući školovanje učenika, studenata i polaznika poslijediplomskog studija. Podržava djelovanje Udruge umirovljenika i sufinancira rad Udruge invalida Primorsko-goranske županije, za članove koji su s Raba. Financiraju se i prava zagarantirana Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Raba, neki dijelovi zdravstvene zaštite, poput zaštite u vrijeme turističke sezone i programa iznad standarda HZZO-a.

Osnovani su Savjet mladih grada Raba i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, a pokrenut je postupak osnivanja Udruge za djecu i mlade “KOCKA”.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članaka 5., 20., 21., 22. i 52. Zakona o socijalnoj skrbi te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj 22. listopada 2012. donosi Odluku o socijalnoj skrbi na području Grada Raba. Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, prava iz socijalne skrbi kao i postupak za ostvarivanje tih prava.

Dokumenti:

1. OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA NOVOROĐENO ILI POSVOJENO DIJETE

2. OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ GRADA RABA

 

0