Select Page

gradsko vijeće

Potpredsjednici Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Raba, uz svog predsjednika, ima i dva potpredsjednika:

      • Prvi potpredsjednik – Marko Sandalić (NLP).
      • Drugi potpredsjednik – Damir Brusić (SDP).

Funkcija potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna, i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću, već imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor potpredsjednika može dati Komisija za izbor i imenovanja ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Potpredsjednike bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća. Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Za potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća. Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Dokumenti:

0