Select Page

trgovačka društva

Vrelo d.o.o.

Vrelo d.o.o.

Javno poduzeće za komunalne djelatnosti Vrelo d.o.o. osnovao je Nadzorni odbor Općine Rab 23. prosinca 1961. godine. Odlukom Skupštine općine Rab, od 29. siječnja 1993. godine, Vrelo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću u cijelosti u vlasništvu Općine Rab, danas Grada Raba.

Poduzeće se sastoji od sljedećih djelatnosti:

   • Vodoopskrba – obavlja djelatnosti opskrbe pitkom vodom
   • Odvodnja otpadnih voda – obavlja djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama
   • Čistoća – obavlja djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada
   • Javne površine – obavlja djelatnosti uređenja i održavanja javnih površina
   • Tržnica – obavlja djelatnosti upravljanja tržnicom
   • Strojno -vozni park- obavlja djelatnosti servisiranja i održavanja strojno-voznog parka, te održavanje prostora garaže
   • Uprava – obavlja režijske i pravne poslove za ostale radne jedinice

Temeljem Zakona o vodama, Vrelo d.o.o. od 01. siječnja 2014. godine obavlja djelatnosti isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe pitkom vodom i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.

Temeljni kapital: 21.076.400,00 kn uplaćen u cjelosti

Uprava: Ivan Lušić, struč. spec. ing. sec., bacc. ing. mech

0