Select Page

gradsko vijeće

Vijećnici

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA MANDAT 2021.-2025.

1. ŽELJKO DUMIČIĆ, email: [email protected]

2. MERI BUZA

3. KRISTINA DUNDOVIĆ

4. MARTINA KORDIĆ

5. ELVIS GRCE

6. DARKO ŠTOKIĆ

7. MIRNA TOMULIĆ-HOLJAR

8. DAMIR BRUSIĆ

9. MILAN DUDIĆ

10. LOVRE ŠEVERDIJA

11.  MELITA VLAHEK

12. MARKO SANDALIĆ

13. KRUNO BEG

0