Natječaji

Otvoreni natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU

Na temelju Odluke o korištenju javnih površina («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.48/22) i Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 43/22) te Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/23-01/15,...

0