Natječaji

Otvoreni natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Rab Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-04/23-01/02 URBROJ: 2170-13-02-01/03-23-3 Rab, 30. kolovoza 2023.  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel...

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU

Na temelju Odluke o korištenju javnih površina («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.48/22) i Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 43/22) te Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/23-01/15,...

0