Select Page

javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13, 31/13 i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba dana 21.lipnja 2017. godine donosi Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

S obzirom na članak 1. Odluke, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Grada Raba, ovom Odlukom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa i to: za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radova za koje se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje.

Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

U provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, te opće akte i posebne odluke Grada Raba koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

Dokumenti:

0