Select Page

gradonačelnik

Zaključci gradonačelnika

Navedeni zaključci i odluke doneseni su od strane gradonačelnika sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 34. Statuta Grada Raba, prema kojemu općinski načelnik odnosno u ovom slučaju gradonačelnik u obavljanju izvršne vlasti:

      • priprema prijedloge općih akata
      • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog
        vijeća
Zaključci i odluke gradonačelnika 2024.
Zaključci i odluke gradonačelnika 2023.

Na temelju takvih stavki donesene su sljedeće odluke i zaključci gradonačelnika Grada Raba u 2023. godini:

Zaključci i odluke gradonačelnika 2022.
Na temelju takvih stavki donesene su sljedeće odluke i zaključci gradonačelnika Grada Raba u 2022. godini:

Zaključci i odluke gradonačelnika 2020.
Na temelju takvih stavki donesene su sljedeće odluke i zaključci gradonačelnika Grada Raba u 2020. godini:

0