Select Page

E-usluge

Elektroničkim uslugama Grad Rab nastoji približiti i predstaviti rad tijela javne vlasti elektroničkim putem, sve sa ciljem poboljšanja komunikacije gradske uprave sa svojim građanima i ostalim zainteresiranim stranama.

Digitalizacijom podataka olakšan je pristup informacijama, olakšana je komunikacija sa građanima, smanjuju se administrativni procesi i poboljšava se interakcija između javne vlasti i građana kako bi se stvorilo zdravo okruženje koje će dati konstruktivne kritike kao i zaštiti interese svih naših građanja, a sve sa ciljem poboljšanja života i razvoja na našem otoku. Broj elektroničkih usluga tijela javne vlasti, sukladno razvoju informacijskih tehnlogojia, u stalnom je porastu.

U ovoj sekciji predstavljamo:

0