Select Page

uprava

Trgovačka društva

Trgovačka društva kojima je osnivač i vlasnik Grad Rab veoma su važna za zapošljavanje, znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra. Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije te učinkovito poslovati, a sve u skladu s principima tržišnog natjecanja.

Grad Rab u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih društava obavlja sljedeće poslove:

      • Kontinuirano prikuplja i analizira izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava,
      • Sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednici Uprava trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada Raba do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju gradonačelniku Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine.

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Raba:

0