Select Page

mjesni odbori

Mjesni odbor Gornja Supetarska Draga

Mjesni odbor Gornja Supetarska Draga

U Vijeće Mjesnog odbora Gornje Supetarske Drage izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

  • Zdravko Šajbić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 505,
  • Silvano Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 421,
  • Marinko Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 403,
  • Toni Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 457.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

  • Mirko Kurelić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 428,
  • Ivica Tomulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 447,
  • Mirna Tomulić-Holjar, Supetarska Draga, Supetarska Draga 455.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća izabran je Zdravko Šajbić.

Mjesni odbor Gornja Supetarska Draga osnovan je za područje dijela naselja Supetarska Draga na otoku Rabu koji administrativno prirada Gradu Rabu.

Naselje se nalazi se na sjeveru otoka. Najbliže naselje je Kampor (2 km južno).

Opći podaci:

   • Zemljopisne koordinate: 44°47′51″N 14°43′29″E
   • Popis stanovnika (2021.): 943 stanovnika

Dokumenti:

   0