Select Page

mjesni odbori

Mjesni odbor Rab

Mjesni odbor Rab

U Vijeće Mjesnog odbora Rab izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

  • Nikola Brnjac, Rab, Rapske brigade 18,
  • Žarko Pahljina, Rab, Gornja ulica 18,
  • Nikica Renić, Rab, Srednja ulica 8.

S Kandidacijske liste Grupe birača Mjesnog odbora Rab

  • Marko Sandalić, Rab, Srednja ulica 4,
  • Marijan Alešković, Rab, Trg slobode 2,
  • Sandro Benić, Rab, Srednja ulica 24.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

  • Ivan Matahlija, Rab, Kneza Domagoja 8.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Rab je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marko Sandalić.

Mjesni odbor Rab osnovan je za naselje Rab na otoku Rabu koji administrativno prirada Gradu Rabu.

Nalazi se u samoj starogradskoj jezgri koja je u povijesti bila središte svih aktivnosti i funkcija otoka.

Opći podaci:

   • Zemljopisne koordinate: 44°46′N 14°46E
   • Popis stanovnika (2021.): 365 stanovnika

Dokumenti:

   • Kandidacijska lista Rab
   • Zbirna kandidacijska lista Rab

    PODACI O PREDSJEDNICIMA MJESNIH ODBORA

     

    1. Vijeće MO Banjol

        Predsjednik MARINKO RIBARIĆ, Banjol 42, M: 095 5476 166,

        E-mail: [email protected] 

     

    1. Vijeće MO Barbat

        Predsjednik ANDREJAS PERAN, Barbat 643, M: 098 4243 95,

        E-mail: [email protected] 

     

    1. Vijeće MO Gornja Supetarska Draga

        Predsjednik ZDRAVKO ŠAJBIĆ, Supetarska Draga 505, M: 098 9082 252

     

    1. Vijeće MO Kampor

        Predsjednik MARKO BARČIĆ, Kampor 64, M: 098 9039 929,

        E-mail: [email protected]  

     

    1. Vijeće MO Mundanije

        Predsjednik ZDENKO KRSTAŠ, Mundanije 71, M: 092 2388 486,

        E-mail: [email protected] 

     

    1. Vijeće MO Palit

        Predsjednik IVICA KURELIĆ, Palit 345, M: 098 1818 536 

     

    1. Vijeće MO Rab

        Predsjednik MARKO SANDALIĆ, Rab, Srednja ulica 4, M: 098 9095 864,

        E-mail: [email protected]  

     

    1. Vijeće MO Donja Supetarska Draga

        Predsjednik Robert Dumić, Supetarska Draga 252

        E-mail: [email protected]

   0