Select Page

mjesni odbori

Mjesni odbor Kampor

Mjesni odbor Kampor

U Vijeće Mjesnog odbora Kampor izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

  • Marko Barčić, Kampor, Kampor 64,
  • Željko Peić, Kampor, Kampor 103,
  • Nino Staničić, Kampor, Kampor 412,
  • Darko Barčić, Kampor, Kampor 124,
  • Dalibor Perić, Kampor, Kampor 34,
  • Srećko Ružić, Kampor, Kampor 381.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

  • Željko Gušćić, Kampor, Kampor 340.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Kampor je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marko Barčić.

Mjesni odbor Kampor osnovan je za naselje Kampor na otoku Rabu koji administrativno prirada Gradu Rabu.

Nalazi se u središnjem dijelu otoka. Najbliže naselje je Supetarska Draga.

Opći podaci:

   • Zemljopisne koordinate: 44°47′24″N14°42′37″E
   • Popis stanovnika (2021.): 1031 stanovnik

Dokumenti:

   0