Select Page

mjesni odbori

Mjesni odbor Donja Supetarska Draga

Mjesni odbor Donja Supetarska Draga

U Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

  • Antonio Vidas, Supetarska Draga, Supetarska Draga 124,
  • Ivana Delić Tariba, Supetarska Draga, Supetarska Draga 59,
  • Robert Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 252,
  • Ante Dumičić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 328,
  • Tihomir Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 50.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, HSP AS

  • Svjetlana Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 263,
  • Slavko Ivančić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 44.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga održana je 1. veljače 2016. godine, a za predsjenika Vijeća je izabran Antonio Vidas.

Mjesni odbor Donja Supetarska Draga osnovan je za područje dijela naselja Supetarska Draga na otoku Rabu koji administrativno prirada Gradu Rabu.

Naselje se nalazi se na sjeveru otoka. Najbliže naselje je Kampor (2 km južno).

Opći podaci:

   • Zemljopisne koordinate: 44°47′51″N 14°43′29″E
   • Popis stanovnika (2021.): 943 stanovnika

Dokumenti:

    0