realizirani projekti

Reciklažno dvorište Sorinj

Nositelj projekta

Grad Rab

Partneri projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijednost projekta

1.840.268,75kn

85% financirala EU iz Kohezijskog fonda

Grad Rab je 23. travnja 2018. godine sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta “Sorinj”, Grad Rab čija se realizacija financira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0076., potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Razdoblje provedbe projekte je od 30. ožujka 2018. godine do 23. kolovoza 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.840.268,75 kn, od čega prihvatljivi trokovi iznose 1.747.092,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 1.485.028,62 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Raba.

Lokacija reciklažnog dvorišta Sorinj nalazi se na k.č.br. 1584/4-dio, k.o. Lopar. Reciklažno dvorište će koristiti stanovnici Grada Raba i Općine Lopar. Reciklažnim dvorištem nakon završetka projekta upravlja tvrtka Dundovo d.o.o. koja je 100% u vlasništvu Grada Raba.

Projekt je proveden sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.03.0076 koji je sklopljen 23. travnja 2018. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 30. ožujka 2018. godine najkasnije do 23. siječnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.840.268,75 Kn, od čega su prihvatljivi troškovi projekta 1.747.092,50 Kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 1.485.028,62 Kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava u iznosu od 15% vlastitog udjela prihvatljivih troškova i trošak neprihvatljivih troškova osiguran je iz proračuna Grada Raba.

5. studenog 2019. ishođena je Uporabna dozvola. Reciklažno dvorište upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta pod brojem REC-136-G-1.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta:

      • izgradnja reciklažnog dvorišta ”Sorinj”,
      • provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti na području Grada Raba.

Datoteke:

0