Select Page

realizirani projekti

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Sorinj

Nositelj projekta

Grad Rab

Partneri projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijednost projekta

24.778.893,63kn

Prihvatljitivi troškovi: 22.381.393,63 kn

85% financirala EU iz Kohezijskog fonda

10% FZOEU

Grad Rab je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj u prosincu 2018. godine uspješno prijavio na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te se on, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, financirao EU sredstvima iz Kohezijskog fonda EU u razdoblju 2014.-2020. Dodatno je 10% prihvatljivih troškova financirano  nacionalnim sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ”Sorinj” provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.04.0015). Ukupna vrijednost projekta je 24.778.893,63 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 22.381.393,63 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 19.024.18,58 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 %  prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Raba.

Grad Rab je 20. kolovoza 2019. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Sorinj” čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Sorinj” potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno je razdoblje trajanja projekta: od 9. srpnja 2019. do 31. prosinca 2020. 

 

Projekt se proveo kroz 4 ugovora:

   • Ugovor za izvođenje radova
   • Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
   • Ugovor za pružanje usluga projektantskog nadzora
   • Ugovor za pružanje usluga upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekata te promidžbe i vidljivosti

Prilozi:

0