Select Page

realizirani projekti

Projekti uređenja plaža

Prostornim planom uređenja grada Raba predviđeno je uređenje obalnog područja, uređenje plaža i dužobalne šetnice. Planovi grada Raba kao investitora su proširenje postojeće plaže zbog povećanja broja kupališnih mjesta. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija postojeće uređene plaže Banova vila i plaže Škver.

Dužina obalne crte od plaže Škver do plaže Banova vila iznosi cca 1050 m. Površina pripadnog akvatorija iznosi cca. 7 ha. Prosječna dubina na tom području iznosi 4,3 m sa standardnom devijacijom 3,2 m.

Zahvat podrazumijeva uređenje plaže Banova vila duljine cca 145 m. Plaža se sastoji od sunčališta (betonski plato na koti +1,8m), nasipnog materijala za plaže (zapadnu i istočnu) i gata dužine 50 m. Ispod nivoa obalne šetnice kod Banove vile postoji gat dužine 21.0m, širine 1.40m. Rekonstrukcijom postojećeg i gradnjom dvaju novih molova, Banova vila bit će podijeljena u četiri dijela.

U zoni obuhvata projekta plaže Škver postoje tri mola: sjeverni dužine 31,0 m, širine 2,0 m, srednji dužine 27,0 m i širine 5,0 m i južni gat dužine 8,0 m i širine 3,0 m. Rekonstrukcijom i dogradnjom na predjelu Škvera dobit će se tri plažne uvale koje definiraju tri gata.

Kapacitet novih kupališnih mjesta na lokacijama od plaže Škver na sjeveru do plaže Banova vila na jugu  je cca. 1300 novih kupališnih mjesta sa standardom od 5 m2 po kupaču. Novi plažni prostor na navedenim plažama mora biti hortikulturno i sadržajno uređen: potrebno je da ima uređene ulaze u more za djecu, odrasle i invalide, mora sadržavati tuševe, wc-prostore, kabine za presvlačenje i odlaganje stvari. Šetnicu od Škvera pa do kraja Banove vile potrebno je urediti i opremiti svom potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Procjena troškova gradnje obuhvaćeni arhitektonskim projektom na plaži Škver iznosi 4.800.000,00 kn, dok za plažu Banova vila iznosi 1.956.987,00 kn.

Dokumentacija i prilozi:

      • Plaža Škver
      • Plaža Banova vila

0