Select Page

projekti u tijeku

Dogradnja OŠ Ivana Rabljanina

Nositelj projekta

Grad Rab

Partneri projekta

Karoline-kling d.o.o.

Vrijednost projekta

13.000.000,00kn

50% financirala Primorsko-goranska Županija

Potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab između župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine i gradonačelnika Grada Raba Nikole Grgurića, kao i ugovora o javnoj nabavi i stručnom nadzoru započeti su radovi na dogradnji OŠ Ivana Rabljanina.

Osim ovog Sporazuma, župan Zlatko Komadina potpisao je i dva navedena Ugovora: Ugovor o javnoj nabavi s Markom Pavlovićem direktorom tvrtke Eding d.o.o. koja će izvesti radove i drugi Ugovor o nabavi usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Ivana Rabljanina s direktorom Karoline – Kling d.o.o. Marinkom Prostranom.

Radovi na dogradnji OŠ Ivana Rabljanina Rab započeli su u listopadu prošle godine, a projekt obuhvaća dogradnju novih prostora veličine oko 770 m2 kroz 3 etaže u kojima je predviđen smještaj 8 novih učionica, 4 kabineta i ostalih pratećih sadržaja, te rekonstrukciju postojeće zgrade radi povezivanja prostora škole s dogradnjom u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

Ugovoreni rok završetka radova je travanj 2023. godine, a cijelu investiciju u vrijednosti od 13 milijuna kuna sufinanciraju u jednakim omjerima Primorsko-goranska županija i Grad Rab.

0