Select Page

Temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica, od 29. srpnja 1991. godine u državama Europske unije broj 112 koristi se kao jedinstveni europski broj za hitne službe 112, a predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ovaj datum ustanovljen kao Dan europskog broja 112. Ono što se njegovim obilježavanjem nastoji postići je upoznavanje što više građana Unije s postojanjem i uporabom broja. U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine. Pozivi upućeni na ovaj broj primaju se u županijskim centrima 112, neprekidno 24/7/365, za sve vrste hitnih slučajeva.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Zbog toga je jako važno podizati svjesnost građana o ovom broju, dok ga nadležna tijela Unije i država članica razvijaju prema visokim standardima za pristupačnost i funkcionalnost.

Korištenje i nadogradnja broja 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze zadane europskim i nacionalnim propisima te je u cjelini usmjerena na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima kao i jačanju koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći. Sada na broju 112 imamo implementirane funkcionalnosti kao što su lociranje pozivatelja, SMS na 112 i „e-poziv“ (eCall), a slijedi uvođenje dodatnih, među kojima su osobito značajne one koje bi osobama s invaliditetom pružile jednaku mogućnost pristupa broju kao i drugim korisnicima.

Značajke i prednosti broja 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

  • Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
  • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
  • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje na temelju svoje djelatnosti i sposobnosti sudjeluju u aktivnostima sustava civilne zaštite, kao što su lovci, ronioci, pčelari i drugi.
  • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
  • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji.
  • Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

0