Događanja: Srpanj 2016.

 • 01. 07. - Animacija
  - od 01. 07. do 31. 08 dnevna animacija na Rajskoj plaži uvala  Črnika
 • 02. 07. - Koncert Mješovitog pjevačkog zbora Refuli i gostiju
  - 21:00 sat - Ljetno kino Rab
 • 03. 07. - "Rab - centar svijeta" - lutkarske i scenske radionice za djecu
  - 20:00 do 22:00 sata - Pjaceta - u periodu od 03. 07. do 05. 07.
 • 06. 07. - Koncert Ansambla ”Lado”
  - 20:30 sati - Trg sv. Kristofora
 • 07. 07. - Rapske glazbene večeri - Iva Ljubičić Lukić i Kosjenka Turkulin (glasovir četveroručno)
  - 21:00 sat - Crkva sv. Križa
 • 08. 07. - Hit komedija "Zimmer frei" - Ri Teatar
  - 21:30 sati - Ljetno kino Rab
 • 13. 07. - Ribarska fešta - Lopar
  - 20:00 sati - Turističko naselje "San Marino"
 • 14. 07. - Rapske glazbene večeri - Zbor Georg Lenger
  - 21:00 sat - Prostor sv. Ivana Evanđeliste
 • 16. 07. - Klapa Nostalgija
  - 21:00 sat - Park Dorka
 • 16. 07. - Blagdan "Karmenica"
  - zabavni program u turističkom mjestu Barbat
 • 18. 07. - Koncert Zagrebačkih solista 
  - 21:00 sat - Prostor sv. Ivana Evanđeliste
 • 21. 07. - Rapske glazbene večeri - Dijana Grubišić-Čiković (harfa)
  - 21:00 sat - Crkva sv. Križa
 • 21. 07. - Festival Sambe Lopar 2016
 • 23. 07. - Koncert ozbiljne glazbe - Vitomir Ivanjek (piano)
  - 21:00 sat - crkva sv. Križa
 • 25. 07. - RABSKA FJERA - Blagdan sv. Jakova
  - 21:30 sati - svečanost otvorenja četrnaeste Rabske fjere - Trg sv. Kristofora
 • 26. 07. - RABSKA FJERA - Blagdan sv. Ane
  - 21:00 sat - Srednjovjekovni sajam zanata i radionica - Trg Slobode i Kaldanac
 • 27. 07. - RABSKA FJERA - Blagdan sv. Kristofora, zaštitnika grada Raba
  - 09:00 sati - Procesija sa relikvijama sv. Kristofora - Katedrala Uznesenja Marijina
  - 21:00 sat - Viteški turnir u čast sv. Kristofora
  - 00:00 sati - vatromet - luka Rab
  - 00:10 sati - zabavni program do jutarnjih sati - Trg Municipium Arba
  - 21:00 sat - sv. Ivan Krstitelj - Lopar
 • 28. 07. - Rapske glazbene večeri - Danijel Detoni (glasovir)
  - 21:00 - Crkva sv. Križa
 • 28. 07. - KUD San Marino
  - 21:30 sati - Turističko naselje San Marino

Grad Rab - Obavijest

Obavještavamo cijenjene građane

da će se 22.07.2016. na području grada Raba provesti akcija adulticidnog suzbijanja komaraca. Radovi će se izvoditi u večernjim satima metodom hladnog zamagljivanja sa radnog vozila te skrećemo pažnju građanima da tijekom izvođenja radova zatvore…

21.07.2016. - 16:24

Grad Rab - Gradonačelnik - Odluke 2016

Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika

Pod pojmom besplatnih udžbenika od 1. do 4. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima i udžbenici s CD-om. Pod pojmom besplatnih udžbenika od 5. do. 8. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici…

15.07.2016. - 17:58

Grad Rab - Natječaji 2016

NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnina koji nisu osigurali upravljanje nekretninom, sukladno članku 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za područje Grada Raba...

14.07.2016. - 15:16

Grad Rab - Obavijest

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA “MENTORIDES”

POZIV NA "RADIONICU" EU FONDOVI, MOGUĆNOST FINANCIRANJA PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA IZ PROGRAM RURALNOG RAZVOJA, NAJAVA NATJEČAJA ZA MJERU MO4 "ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU" I MO6, "RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA", FINANCIRANJE…

07.06.2016. - 15:09