Grad Rab - Natječaji 2019

Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2019. godini

Dana 14. studenog 2018. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro promet i veze Primorsko-goranske županije potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2019. godinu sa Planom…

18.01.2019. - 16:40

Grad Rab - Najava

PJACETA 2018
PJACETA 2018
PJACETA 2018

Mjesni odbor Rab poziva sve zainteresirane da u nedjeju, 30. prosinca 2018. dodju na Pjacetu i uključe…

21.12.2018. - 9:39

Grad Rab - Obavijest

P O Z I V NA RADIONICU - LAG

FINANCIRANJE EU PROJEKATA KROZ KREDITNI PROGRAM HBOR-A - NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

07.11.2018. - 17:28