Select Page

sjednice gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

by Gradsko vijeće

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 11 od 29. ožujka 2023. godine. Poveznica
Zapisnik sa XII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba
Preuzmi
Odluka o prestanku mirovanja vijećničkog mandata člana Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Preuzmi
Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 802-480 k.o. Barbat Preuzmi
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba Romani Crnić, prof. Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću Pahuljica Rab Preuzmi
Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba Miljenku Domijanu, prof., konzervator Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću Pahuljica Rab Preuzmi
Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Raba Preuzmi
Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba Nenadu Stojnšeku Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023 Preuzmi
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Raba Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica Rab od roditelja – korisnika usluga Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica Rab od roditelja – korisnika usluga Preuzmi
Zaključak o nedonošenju Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Raba Preuzmi

0