Select Page

sjednice gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Zapisnik sa III. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (29.09. i 04.11.2021.)

Preuzmi

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

Preuzmi

 

0