Select Page

Fitness Trainer – GYM & Yoga Multi Purpose HTML Template by WebPlanex by webplanex peptides australia buy The Best Gift For Every Kind of Fitness Enthusiast

povijest raba

Domovinski rat

22. 12. 1990. Sabor Republike Hrvatske proglašava Ustav Republike Hrvatske a 8. 10. 1991. donosi Odluku kojom su raskinute sve državno – pravne sveze na temelju kojih je Republika Hrvatska zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila cjelinu dotadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

Dana 25. 1. 1991. uspostavljena je suverenost Republike Hrvatske. U svom tom periodu i kasnije, Hrvatska je bila razoružana velikosrpskom političkom zavjerom. Svo naoružanje koje je tada bilo dostupno bila je hrabrost i ljubav prema slobodi, s time Hrvatska kreće u obranu protiv jugoslavenskih okupatorskih planova. Ti su planovi bili zacrtani već 1986. godine a zacrtala ih je ondašnja Srpska Akademija Nauka i Umetnosti (SANU). Instrument ostvarenja svojih planova pronašli su u predsjedniku Srbije ”balkanskom krvniku” Slobodanu Miloševiću. Hrvatska je trebala biti smanjena na liniju: Virovitica – Karlovac – Karlobag, a sve ostalo trebala je biti ”Treća Jugoslavija” koja ne bi bila ništa drugo doli ”Velika Srbija”. Tehnički i u ljudstvu neusporedivo nadmoćnija ondašnja Jugoslavenska Narodna Armija” (JNA) uz pomoć srpskih i crnogorskih četnika otvoreno je vršila svoje zločinačke planove pred očima domaće i svijetske javnosti. Hrvatska se uspjela izvući iz ralja propasti formirajući obranu i vojsku što je kulminiralo u operacijama Bljesak i Oluja.

U obrani svoje domovine sudjelovali su i rabljani davši krvav danak za slobodu domovine. Rabljani su ponosni na svoj doprinos u oslobođenju Hrvatske od agresorskih hordi.

0