Grad Rab - Lokalni izbori 2021. | pregledano 343 puta

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske…

30.04.2021. - 4:46

Grad Rab - Lokalni izbori 2021. | pregledano 323 puta

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je i objavljuje...

30.04.2021. - 4:14