Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD RAB

Klasa: 013-03/15-01/04
Urbroj: 2169-01-04-02/2-15-2
Rab, 11. ožujka 2015.

 

Na temelju članka 53. i čl. 86. st.3. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba donosi i objavljuje

 

ODLUKU

 

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Raba, održani i utvrđeni dana 8. ožujka 2015. godine, dana 11. ožujka 2015. godine postali konačni.

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRAD RAB

Laura Puljar-Matić, dipl.uir.

 

Naziv dokumenta Preuzimanje
Odluka Preuzmi

0