Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/02
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 19. veljače 2015.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, RAPSKI PUČKI SABOR – RPS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: BORIS BAČIĆ, dr.med.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. BORIS BAČIĆ, dr.med.; HRVAT; BANJOL, BANJOL 633; rođ. 26.04.1959; OIB: 36989152674; M
 2. ŽELJKO PERAN, mag.ing.; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 706; rođ. 24.11.1954; OIB: 16746826980; M
 3. KRISTIJAN FAFANĐEL; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 131; rođ. 07.04.1973; OIB: 01383223405; M
 4. NIKICA ŠPANJOL; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 157; rođ. 29.03.1969; OIB: 13095094037; M
 5. ŽELJKO DUMIČIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 267/A   ; rođ. 15.08.1960; OIB: 35943505082; M
 6. VESNA BEG; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 197; rođ. 27.06.1967; OIB: 63921325005; Ž
 7. ZLATKO BLAGDAN; HRVAT; PALIT, PALIT 158; rođ. 27.05.1977; OIB: 81595476125; M
 8. SLOBODAN FRANKIĆ, oec.; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 67; rođ. 05.07.1961; OIB: 45400156250; M
 9. MLADEN ŽIC; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 175; rođ. 25.08.1960; OIB: 36946830262; M
 10. ZDRAVKO ŠAJBIĆ; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 505; rođ. 30.03.1960; OIB: 29242110159; M
 11. MARINA BEG UMILJENOVIĆ, mag.; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 306; rođ. 14.01.1982; OIB: 63209904394; Ž
 12. DENIS PENDE; HRVAT; BANJOL, BANJOL 447; rođ. 16.09.1966; OIB: 27385282214; M
 13. IVAN LUŠIĆ, struč.spec.ing.; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 372; rođ. 06.10.1979; OIB: 53604925993; M
 14. JOSIP POLDAN; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 124; rođ. 24.10.1942; OIB: 76638345132; M
 15. ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, dr.med.; HRVAT; RAB, KNEZA TRPIMIRA 4; rođ. 25.02.1963; OIB: 00836279374; M

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/05
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 19. veljače 2015.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA​

Nositelj liste: MLADEN TRAVAŠ

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MLADEN TRAVAŠ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 708/A   ; rođ. 31.05.1959; OIB: 51393665306; M
 2. TOMISLAV BADURINA; HRVAT; PALIT, PALIT 414/A   ; rođ. 20.01.1962; OIB: 09541525424; M
 3. SANDRA ŠIMIČIĆ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 284; rođ. 13.12.1976; OIB: 59839653526; Ž
 4. MILAN MATIJEVIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 78; rođ. 13.11.1955; OIB: 24810057623; M
 5. IVAN MIHOLIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 105; rođ. 24.09.1945; OIB: 70784670054; M
 6. DAMIR ALAGIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 426; rođ. 30.12.1963; OIB: 86392129428; M
 7. MARICA MATIJEVIĆ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 78; rođ. 17.01.1958; OIB: 99032771481; Ž
 8. JOZO BATARELO; HRVAT; BANJOL, BANJOL 796; rođ. 10.08.1950; OIB: 78799050591; M
 9. MARINA TRAVAŠ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 708/A   ; rođ. 10.05.1962; OIB: 82743898053; Ž
 10. TOMISLAV TRUPKOVIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 36; rođ. 07.05.1975; OIB: 53504066903; M
 11. VLADIMIR CEROVSKI; HRVAT; PALIT, PALIT 61; rođ. 16.11.1943; OIB: 30826078791; M
 12. STANKA BATARELO; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 796; rođ. 11.08.1956; OIB: 43326464834; Ž
 13. IVO TRAVAŠ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 68/A   ; rođ. 02.05.1960; OIB: 76331210598; M
 14. MARICA TRAVAŠ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 68/A   ; rođ. 17.10.1967; OIB: 14801518610; Ž
 15. BRANKA TRAVAŠ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 683; rođ. 03.08.1939; OIB: 41424278068; Ž

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/04
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 19. veljače 2015.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ZDENKO MATIJEVIĆ, IGOR GUŠČIĆ, BISERKA DUMIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA​

Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur.; HRVAT; PALIT, PALIT 96; rođ. 28.03.1952; OIB: 50152159911; M
 2. IGOR GUŠČIĆ, oec.; HRVAT; PALIT, PALIT 102; rođ. 11.03.1967; OIB: 13694411506; M
 3. BISERKA DUMIĆ, dipl.ing.; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 251; rođ. 21.02.1960; OIB: 11614917220; Ž
 4. ANKICA TIJAN, ing.; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 12/A   ; rođ. 06.08.1965; OIB: 08090395343; Ž
 5. STANISLAV PEIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 103; rođ. 03.06.1976; OIB: 92408329941; M
 6. DAMIAN KORDIĆ, dipl.oec.; HRVAT; RAB, GORNJA ULICA 17; rođ. 03.10.1980; OIB: 82258063077; M
 7. KRISTIJAN KURELIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 153; rođ. 05.06.1971; OIB: 14670692715; M
 8. MILJENKO ŽIGO; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 633; rođ. 04.04.1951; OIB: 41747272143; M
 9. ŽELJKO VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 492; rođ. 21.12.1956; OIB: 08800832651; M
 10. DANIJEL KALOĆIRA; HRVAT; PALIT, PALIT 388; rođ. 25.06.1980; OIB: 30537529927; M
 11. MLADEN BAČIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 537/A   ; rođ. 21.05.1956; OIB: 08829030712; M
 12. VICE GRGURIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 385; rođ. 11.08.1973; OIB: 85492157227; M
 13. SANJIN KNEZIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 828; rođ. 20.11.1977; OIB: 19617814235; M
 14. IVICA JUREŠIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 316; rođ. 23.05.1960; OIB: 73524913997; M
 15. MARIN MATIJEVIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 96; rođ. 29.03.1977; OIB: 35881244395; M

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/03
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 19. veljače 2015.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI​

Nositeljica liste: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 340; rođ. 02.06.1963; OIB: 79312709940; Ž
 2. ANTONIO BEG, dipl.oec.; HRVAT; PALIT, PALIT 168; rođ. 19.12.1974; OIB: 00597004435; M
 3. BERISLAV DUMIĆ; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 263; rođ. 06.09.1961; OIB: 04394069894; M
 4. IVICA LUPIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 399; rođ. 11.11.1955; OIB: 47512290908; M
 5. ANTUN LJOLJO, prof.; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 393; rođ. 28.08.1952; OIB: 05459511772; M
 6. ZLATKO BEG; HRVAT; PALIT, PALIT 282; rođ. 31.07.1969; OIB: 05818365356; M
 7. IVAN MANDEKIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 570; rođ. 05.09.1960; OIB: 00766552751; M
 8. RATKA KAŠTELAN, mag.; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 521; rođ. 16.01.1961; OIB: 05041263733; Ž
 9. CHRISTIAN GRCE, ing.; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 649; rođ. 01.11.1972; OIB: 48114415107; M
 10. PATRICIA BELAK TKALEC; HRVATICA; RAB, PUT KALDANCA 1/A   ; rođ. 02.12.1972; OIB: 03535023195; Ž
 11. TIHOMIR LOVRIĆ; HRVAT; MUNDANIJE, MUNDANIJE 113; rođ. 14.05.1969; OIB: 51968217939; M
 12. ANTONIJA ŠPANJOL-FAFLJA, mag.; HRVATICA; PALIT, PALIT 186; rođ. 21.04.1988; OIB: 76211720620; Ž
 13. STANISLAVA VALOVIČIĆ; SLOVENKA; BANJOL, BANJOL 29; rođ. 30.10.1959; OIB: 82983194430; Ž
 14. ALAN STANIČIĆ, ing.; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 391/A   ; rođ. 31.12.1964; OIB: 04580415175; M
 15. MARINO GUŠĆIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 360; rođ. 08.01.1978; OIB: 52987593231; M

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-3
RAB, 19. veljače 2015.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ŽIVI ZID, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

ŽIVI ZID​

Nositelj liste: MARIN ŠIMIČIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MARIN ŠIMIČIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 135; rođ. 06.05.1959; OIB: 00697705645; M
 2. PJER GULIĆ; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 408; rođ. 08.02.1972; OIB: 73845450650; M
 3. DAVID DEBELIĆ; NEPOZNATA; BARBAT NA RABU, BARBAT 75; rođ. 24.10.1990; OIB: 20588767281; M
 4. EMIL PAHLJINA; HRVAT; BANJOL, BANJOL 23; rođ. 25.10.1973; OIB: 42000861579; M
 5. KSENIJA MIŠČEVIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 408; rođ. 04.03.1979; OIB: 25557952243; Ž
 6. DENIS DEBELIĆ; NEPOZNATA; BARBAT NA RABU, BARBAT 75; rođ. 24.10.1990; OIB: 88156906400; M
 7. ROMAN BRAČUN; HRVAT; PALIT, PALIT 197; rođ. 24.07.1972; OIB: 03566068058; M
 8. SLAVICA IVANOVIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 204; rođ. 20.04.1969; OIB: 26151821004; Ž
 9. NADA ŠAJBIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 491; rođ. 17.11.1968; OIB: 42341290872; Ž
 10. ZLATA RAŠIĆ; NEPOZNATA; PALIT, PALIT 274; rođ. 16.07.1951; OIB: 67044366496; Ž
 11. BORIS PROFACA; HRVAT; BANJOL, BANJOL 335; rođ. 10.07.1953; OIB: 87678835302; M
 12. VESNA ŠIMIČIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 331; rođ. 21.04.1972; OIB: 19593285459; Ž
 13. ROBERT RAŠIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 274; rođ. 02.11.1971; OIB: 95917250927; M
 14. VINKO ŠIMIČIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 284; rođ. 16.04.1969; OIB: 69926125738; M
 15. DAMIR ŠAJBIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 491; rođ. 04.11.1963; OIB: 34090433958; M

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

0