Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA RABA 

KLASA: 013-03/15-01/04
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
Rab, 8. ožujka 2015.

 

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih prijevremenih izbora 8. ožujka 2015., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje 

 

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA 

 

I. Od ukupno 7.393 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.259 birača, odnosno 57,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.258 birača, odnosno 57,60%. Važećih listića bilo je 4.118, odnosno 96,71%. Nevažećih je bilo 140 listića, odnosno 3,29%

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: BORIS BAČIĆ, dr.med. 

2.013 glasova 48,88%
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
Nositeljica liste: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof. 

1.510 glasova 36,67%
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur. 
270 glasova 6,56%
4. ŽIVI ZID
Nositelj liste: MARIN ŠIMIČIĆ 
188 glasova 4,57%
5. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: MLADEN TRAVAŠ
137 glasova 3,33%

 

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: BORIS BAČIĆ, dr.med.
 

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
Nositeljica liste: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur.

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

dobila je 8 mjesta, te su s te liste izabrani: 

1. BORIS BAČIĆ, dr.med.
2. ŽELJKO PERAN, mag.ing.
3. KRISTIJAN FAFANĐEL
4. NIKICA ŠPANJOL
5. ŽELJKO DUMIČIĆ
6. VESNA BEG
7. ZLATKO BLAGDAN
8. SLOBODAN FRANKIĆ, oec. 

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

dobila je 6 mjesta, te su s te liste izabrani: 

1. ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.
2. ANTONIO BEG, dipl.oec.
3. BERISLAV DUMIĆ
4. IVICA LUPIĆ
5. ANTUN LJOLJO, prof.
6. ZLATKO BEG 

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

    dobila je 1 mjesto, te je s te liste izabran: 

1. ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur. 

 

 

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA 

Laura Puljar-Matić, dipl.iur.

0