Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA RABA 

KLASA: 013-03/15-01/03 
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
Rab, 8.ožujka 2015.

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih prijevremenih izbora  8. ožujka  2015., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje 

 

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

I. Od ukupno 7.393 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.259 birača, odnosno 57,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.259 birača, odnosno 57,61%. Važećih listića bilo je 4.110, odnosno 96,50%. Nevažećih je bilo 149 listića, odnosno 3,50%

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ, dipl.oec.

Zamjenik kandidata: DENIS DEŽELJIN, dipl.ing.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

2.326 glasova 54,61%

2. Kandidatkinja: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.

Zamjenik kandidatkinje: NENAD DEBELIĆ, dipl.ing.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

1.784 glasova 41,89% 

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona, 

za gradonačelnika Grada Raba izabran je
NIKOLA GRGURIĆ, dipl.oec. 

a za zamjenika gradonačelnika izabran je
DENIS DEŽELJIN, dipl.ing. 

 

 

 

PREDSJEDNICA 
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
GRADA RABA 

Laura Puljar-Matić, dipl.iur.

0