Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

Klasa: 013-03/15-01/01
Urbroj: 2169-01-04-02/2-15-1
Rab,  20. veljače 2015.

 

Na temelju članka 53. točka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba donosi 

 

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
ZA PODRUČJE GRADA RABA

 

Za područje Grada Raba određuju se biračka mjesta:

 

Biračko mjesto broj 1. 
Rab 
(prostorija Gradske vijećnice Grada Raba, Trg Municipium Arba br. 2) 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Rabu: Aleksandra Ugalje, Biskupa Draga, Bobotine, Dinka Dokule, Donja ulica, Gornja ulica, Ivana Rabljanina, Jurja Barakovića, Jurja Kostice, Kneza Branimira, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, Kralja Tomislava, Matije Ponćuna, Plovanova ulica, Poljanica kneginje Mande Budrišić, Prolaz Jakova Armolušića, Put Kaldanca, Rapske brigade, Srednja ulica, Stjepana Radića, Svetog Marina, Šetalište Markantuna Dominisa, Trg Municipium Arba A.D.X.A.C., Trg slobode, Trg Sv. Kristofora.

Biračko mjesto broj 2. 
Supetarska Draga
(Područna škola Supetarska Draga, Supetarska Draga)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Supetarska Draga.

Biračko mjesto broj 3. 
Mundanije
(Područna škola Mundanije, Mundanije)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Mundanije.

Biračko mjesto broj 4. 
Kampor
(Područna škola Kampor, Kampor)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Kampor.

Biračko mjesto broj 5. 
Palit
(prostor Osnovne škole „Ivana Rabljanina“- učionica IV. razreda, Palit)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Palit.

Biračko mjesto broj 6. 
Banjol 2
(Područna škola Banjol, Banjol)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Banjol: Banjol 517-519A (neparni), Banjol 553-583 (neparni), Banjol 589-853 (neparni), Banjol 516-520 (parni), Banjol 554-582 (parni), Banjol 590-854 (parni).

Biračko mjesto broj 7. 
Banjol 1
(prostor Osnovne škole „Ivana Rabljanina“ učionica I. razreda, Banjol)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Banjol: Banjol 1-515 (neparni), Banjol 521-551 (neparni), Banjol 585-587 (neparni), Banjol 0-514 (parni), Banjol 522-552 (parni), Banjol 584-588 (parni)

Biračko mjesto broj 8. 
Barbat
(Područna škola Barbat, Barbat)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Barbat na Rabu.

 

 

 

PREDSJEDNICA
Laura Puljar-Matić, dipl.iur.

0