Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/06
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 20. veljače 2015.

 

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
  Nositelj liste: BORIS BAČIĆ, dr.med. 
 2. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
  Nositelj liste: MLADEN TRAVAŠ 
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur. 
 4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

  ​Nositeljica liste: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.
 5. ŽIVI ZID
  ​Nositelj liste: MARIN ŠIMIČIĆ

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

0