Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-02/15-01/03
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 20. veljače 2015.

 

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

1. Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ, dipl.oec.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Zamjenik kandidata: DENIS DEŽELJIN, dipl.ing.

2. Kandidatkinja: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
Zamjenik kandidatkinje: NENAD DEBELIĆ, dipl.ing.

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ

0