Select Page

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima: 

 

Birači Grada Raba i Općine Lopar mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Rab, Trg Municipium Arba 2, a dobiti informacije na telefon 354-607 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]    

 

Uvid u registar birača može se izvršiti do srijede, 10. svibnja 2017. godine, svakim radnim danom u radno vrijeme Ureda odnosno Ispostava Ureda.

 

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do srijede, 10. svibnja 2017. godine, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom.

 

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

 

Birači koji su upisani u registar birača bez podatka o nacionalnoj pripadnosti, ne mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti u svrhu izdavanja potvrde za glasovanje.

 

Iznimno, birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom upisa u registar birača i izdavanja potvrde za glasovanje mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

 

 

       Ured državne uprave u 
Primorsko-goranskoj županiji
Služba za opću upravu

0