Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja LUKA GRGURIĆ, LIDIJA MARJANOVIĆ, MELITA VLAHEK, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: LUKA GRGURIĆ, mag. inf.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. LUKA GRGURIĆ, mag. inf.; HRVAT; PALIT, PALIT 420; rođ. 24.04.1986; OIB: 34041876427; M
 2. LIDIJA MARJANOVIĆ, dipl. iur.; HRVATICA; PALIT, PALIT 146; rođ. 07.11.1983; OIB: 34330050556; Ž
 3. MELITA VLAHEK, dr. stom.; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 203; rođ. 07.02.1965; OIB: 91323931238; Ž
 4. DAMIR PIJAŽA-MIKELIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 635; rođ. 20.09.1967; OIB: 50915456832; M
 5. KATARINA RIZNER; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 418; rođ. 16.06.1990; OIB: 24527768322; Ž
 6. DEAN MIKELIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 419; rođ. 01.07.1977; OIB: 18396689436; M
 7. JOŠKO MATUŠAN; HRVAT; BANJOL, BANJOL 341; rođ. 14.06.1979; OIB: 02919912552; M
 8. MATEA TARIBA; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 176; rođ. 15.05.1989; OIB: 53829286623; Ž
 9. MARIO GRGURIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 420; rođ. 22.05.1960; OIB: 51489938581; M
 10. PETAR VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 502; rođ. 15.03.1976; OIB: 81075357612; M
 11. IVAN HALOVIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 450; rođ. 05.10.1958; OIB: 07292730145; M
 12. HRVOJE VRTODUŠIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 520; rođ. 11.12.1979; OIB: 13658094746; M
 13. KLARA MATUŠAN; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 341; rođ. 20.09.1989; OIB: 84450906535; Ž
 14. HELENA MATUŠAN GRGURIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 274; rođ. 12.07.1987; OIB: 62202338511; Ž
 15. JADRANKO PERANIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 88; rođ. 24.05.1959; OIB: 09071416849; M

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/03
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, RAPSKI PUČKI SABOR – RPS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

Nositelj liste: BORIS BAČIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. BORIS BAČIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 633; rođ. 26.04.1959; OIB: 36989152674; M
 2. ŽELJKO PERAN; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 706; rođ. 24.11.1954; OIB: 16746826980; M
 3. KRISTIJAN FAFANĐEL; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 131; rođ. 07.04.1973; OIB: 01383223405; M
 4. SLOBODAN FRANKIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 67; rođ. 05.07.1961; OIB: 45400156250; M
 5. ŽELJKO DUMIČIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 267/A; rođ. 15.08.1960; OIB: 35943505082; M
 6. VESNA BEG; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 197; rođ. 27.06.1967; OIB: 63921325005; Ž
 7. NIKICA ŠPANJOL; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 157; rođ. 29.03.1969; OIB: 13095094037; M
 8. LORENA GVAČIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 79; rođ. 12.04.1989; OIB: 14131846525; Ž
 9. MLADEN ŽIC; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 175; rođ. 25.08.1960; OIB: 36946830262; M
 10. KARMEN ŠTOKIĆ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 425; rođ. 03.02.1972; OIB: 80612292348; Ž
 11. KRISTINA DUMIČIĆ; HRVATICA; RAB, JURJA BARAKOVIĆA 31; rođ. 06.07.1980; OIB: 46912198986; Ž
 12. MARINA BEG UMILJENOVIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 306; rođ. 14.01.1982; OIB: 63209904394; Ž
 13. MARTINA KORDIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 418; rođ. 01.02.1979; OIB: 72298569695; Ž
 14. ANTE DUMIČIĆ; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 328; rođ. 04.05.1992; OIB: 17708101456; M
 15. ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO; HRVAT; RAB, KNEZA TRPIMIRA 4; rođ. 25.02.1963; OIB: 00836279374; M

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/06
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ZDENKO MATIJEVIĆ, KRISTIJAN KURELIĆ, ŠIME PLJEŠA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl. iur.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl. iur.; HRVAT; PALIT, PALIT 96; rođ. 28.03.1952; OIB: 50152159911; M
 2. KRISTIJAN KURELIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 153; rođ. 05.06.1971; OIB: 14670692715; M
 3. ŠIME PLJEŠA; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 457; rođ. 23.06.1948; OIB: 02084189961; M
 4. DAMIAN KORDIĆ; HRVAT; RAB, PUT KALDANCA 13; rođ. 03.10.1980; OIB: 82258063077; M
 5. KSENIJA MIŠČEVIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 408; rođ. 04.03.1979; OIB: 25557952243; Ž
 6. MARIN ŠIMIČIĆ, dipl. ing.; HRVAT; PALIT, PALIT 135; rođ. 06.05.1959; OIB: 00697705645; M
 7. DOMINIQUE MARIE PLJEŠA; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 167; rođ. 27.12.1974; OIB: 78598709855; Ž
 8. MILJENKO ŽIGO; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 633; rođ. 04.04.1951; OIB: 41747272143; M
 9. RENATA LUŠIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 28; rođ. 18.11.1966; OIB: 96630465004; Ž
 10. TIHOMIR FAFANĐEL; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 293; rođ. 09.05.1963; OIB: 50132076050; M
 11. ALEN REICH; HRVAT; BANJOL, BANJOL 86; rođ. 12.01.1967; OIB: 18066150969; M
 12. VESNA KRSTAŠ, oec.; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 107; rođ. 26.03.1982; OIB: 18488413012; Ž
 13. RUŽICA MARTINOVIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 408; rođ. 26.08.1966; OIB: 42276741678; Ž
 14. MLADENKA MATIJEVIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 96; rođ. 05.07.1955; OIB: 06485476097; Ž
 15. ARIJAN ŽIGO; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 710; rođ. 27.02.1968; OIB: 85028375999; M

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/05
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MARKO SANDALIĆ, SANDRO BENIĆ, LUCIJA BRNJAC, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: MARKO SANDALIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MARKO SANDALIĆ; HRVAT; RAB, SREDNJA ULICA 4; rođ. 04.10.1978; OIB: 36989284933; M
 2. SANDRO BENIĆ; HRVAT; RAB, SREDNJA ULICA 24; rođ. 14.09.1976; OIB: 10311408766; M
 3. LUCIJA BRNJAC; HRVATICA; RAB, RAPSKE BRIGADE 18; rođ. 07.11.1992; OIB: 76203753321; Ž
 4. DUBRAVKO BJELOŠ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 123; rođ. 13.02.1954; OIB: 47940202809; M
 5. NEDJELJKO MACOLIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 335; rođ. 07.08.1972; OIB: 98166244787; M
 6. MIRA MACOLIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 364; rođ. 19.12.1970; OIB: 95545106853; Ž
 7. IVICA VALOVIČIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 9; rođ. 24.08.1968; OIB: 31340259194; M
 8. VESNA PEZIĆ; HRVATICA; RAB, KNEZA DOMAGOJA 7; rođ. 23.02.1963; OIB: 40385672099; Ž
 9. ANABELLA MILIVOJEVIĆ; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 179/A; rođ. 28.01.1996; OIB: 57947096634; Ž
 10. ŽELJKO BUZA-VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 170; rođ. 04.09.1971; OIB: 36594474315; M
 11. JADRANKA BJELOŠ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 123; rođ. 23.10.1963; OIB: 22207722695; Ž
 12. TOMICA PERAN; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 530; rođ. 20.08.1979; OIB: 51369816399; M
 13. NADA BENIĆ; HRVATICA; RAB, SREDNJA ULICA 24; rođ. 21.06.1948; OIB: 49663907021; Ž
 14. NIKOLA POLDAN; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 310; rođ. 04.03.1991; OIB: 79348481336; M
 15. ANA SANDALIĆ; HRVATICA; RAB, SREDNJA ULICA 4; rođ. 07.01.1941; OIB: 19280087505; Ž

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/04
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.; HRVAT; BANJOL, BANJOL 755/B; rođ. 26.05.1984; OIB: 18238930241; M
 2. KRUNO MATIĆ, dipl. oec.; HRVAT; BANJOL, BANJOL 631; rođ. 28.03.1966; OIB: 87712782945; M
 3. IVAN MATAHLIJA; HRVAT; RAB, KNEZA DOMAGOJA 8; rođ. 21.04.1990; OIB: 91098276125; M
 4. IVICA GODINIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 320; rođ. 09.01.1981; OIB: 95092742439; M
 5. SVJETLANA DUMIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 263; rođ. 06.11.1967; OIB: 55623054101; Ž
 6. DRAŽEN KARAVLAH; HRVAT; PALIT, PALIT 322; rođ. 14.08.1974; OIB: 09522996643; M
 7. IVICA LUPIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 399; rođ. 11.11.1955; OIB: 47512290908; M
 8. DAMIR BRUSIĆ, ing.; HRVAT; BANJOL, BANJOL 25; rođ. 05.03.1973; OIB: 63482278534; M
 9. MARIJA BATISTIĆ MATEŠA; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 163; rođ. 20.02.1943; OIB: 34227482293; Ž
 10. MIRNA TOMULIĆ-HOLJAR; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 455; rođ. 07.10.1988; OIB: 04186965767; Ž
 11. MARKO BOJIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 726/C; rođ. 29.08.1989; OIB: 54239290711; M
 12. RATKA KAŠTELAN; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 521; rođ. 16.01.1961; OIB: 05041263733; Ž
 13. DARIJO ŽIC; HRVAT; BANJOL, BANJOL 410; rođ. 07.11.1989; OIB: 46941840081; M
 14. IVANA STOJANOVA, bacc. admin. publ.; MAKEDONKA; PALIT, PALIT 134/A; rođ. 12.04.1992; OIB: 51665777086; Ž
 15. MARIJA ŠPANJOL; HRVATICA; PALIT, PALIT 93; rođ. 01.08.1978; OIB: 30174324365; Ž

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/17-01/07
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj liste: LUKA GRGURIĆ, mag. inf.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

2. RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
3. Nositelj liste: BORIS BAČIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl. iur.

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj liste: MARKO SANDALIĆ

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

2. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
4. Nositelj liste: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

0